Szkolenia i Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać bieżące informacje o bezpłatnych szkoleniach i o działaniu POIIB wpisz imię i nazwisko oraz adres e-mail:
Regulamin

Nasza siedziba

UWAGA   osoby, które  przeszły  pozytywnie  proces  weryfikacji, a  nie przystąpiły bądź  nie zdały egzaminu, chcące przystąpić  do egzaminu  w  sesji  jesiennej  2017 r.  winny  złożyć  wniosek  o wyznaczenie ponownego  terminu  egzaminu  i  formularz  osobowy najpóźniej  do 10 września 2017 r.

 

Dowód opłaty za egzamin prosimy przesłać najpóźniej do 31.10.2017 r.