Szkolenia i Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać bieżące informacje o bezpłatnych szkoleniach i o działaniu POIIB wpisz imię i nazwisko oraz adres e-mail:
Wyrażam Zgodę
Akceptuję Regulamin

Nasza siedziba

Już po raz IV organizujemy konkurs na najlepszą pracę dyplomową, inżynierską  lub magisterską, obronioną w roku kalendarzowym 2017 na Wydziałach: Inżynierii Lądowej i Środowiska (WILiŚ), Elektroniki, Telekomunikacji (ETI) oraz Elektrotechniki i Automatyki (EiA) Politechniki Gdańskiej. 
Fundatorem nagród jest Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa.


 

  1. Na konto Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 44 1130 1121 8600 0000 0001 3741 składka okręgowa płatna jednorazowo 348 zł (za 12 m-cy) lub w dwóch ratach po 174 zł każda (za 6 m-cy).
  2. Na konto Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa (każdy członek posiada indywidualny numer konta) ubezpieczenie OC płatne jednorazowo 70 na rok i na Radę Krajową płatne jednorazowo 72 zł na rok - łącznie 142 zł.

Składki powinny być zapłacone co najmniej 15 dni przed końcem poprzedniego okresu ważności zaświadczenia.

Do członków POIIB wysyłane są druki przelewów (wraz z czasopismem "Inżynier Budownictwa").

W przypadku nieotrzymania lub zagubienia przekazów informujemy, że istnieje możliwość wydruku przekazów ze strony internetowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

 

Przypominamy również, że zaświadczenia są dostępne tylko w formie elektronicznej

w Portalu PIIB kliknij tutaj

 

Szanowni Państwo, „Katalog Inżyniera” edycja 2017/2018 jest już dostępny w postaci e-wydania, który można pobrać ze strony internetowej - http://www.izbudujemy.pl/formularze/e_ki.php 

 

Dla członków PIIB dostępna jest również bezpłatna publikacja „Przewodnika Projektanta” dostępna na stronie - http://www.izbudujemy.pl/formularze/przewodnikprojektanta/

Informacja o szkoleniach uzupełniających.

W związku z Uchwałą nr 20/R/15 Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 21 października 2015 r. w sprawie trybu i zakresu przeszkoleń uzupełniających informujemy, że członek Izby, skreślony z listy członków okręgowej izby z przyczyn, o których mowa w art. 42 ust. 1 pkt 1-3 oraz ust. 2 ustawy o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa, przed ponownym wpisem na listę członków właściwej okręgowej izby podlega obowiązkowi przeszkolenia uzupełniającego (art. 42 ust. 2a ww. ustawy).